top of page

Mosefund

 

Asger Christiansen er begyndt at indsamle fotografier fra Moselunds historie, som vil blive samlet her i Mosefund. 

Hvis andre har gamle fotografier, må de hjertens gerne kontakte:

Asger Christiansen:

Tlf.: 26 60 46 81

Mail: asger.chr@stofanet.dk

 

 

Lidt fra fortiden - anno 1952

Hvor vandtårnet ligger ved Ringvejen lå engang landejendommen Højgård. En del af gårdens arealer blev til Haveforeningen Moselund.

Jeg er stødt på følgende i Aarhus Stiftstidende, 15. juli 1952:

 

"Kolonihavespørgsmålet i Århus har nu delvist fundet sin løsning. Statens Jordlovsudvalg har på visse betingelser købt Hasle Højgårds arealer på 30 tønder land og stiller jorden til rådighed for Kolonihaveforbundet. Hasle Højgård ligger ved sidste stoppested for trambuslinje 3 i Hasle, og der bliver plads til 2-300 haver.

Mellem Jordlovsudvalget og kommunen er der oprettet overenskomst om, at kommunen i år 2000 kan erhverve arealet for jordværdien uden bygninger, idet det er hensigten, at en stor del af arealerne i et udbygget Hasle skal anvendes som grønne arealer. Jorden har en værdi af 80-90.000 kr."

Moselund anno 1959

I Den Gamle Bys billedarkiv er der et luftfoto taget over Hasle i 1959.

Jeg har scannet den øverste del af billedets baggrund, hvor man fra syd ser hele Moselund. Det skal huskes, at Jernaldervej endnu ikke var anlagt i 1959.
Jeg har tillige delt scanningen op i Moselunds vestlige og østlige del, så detaljerne bliver mere tydelige
 

Et dejligt luftfotografi fra sommeren 1956. Kolonihaveforeningen Moselund er da kun 3 år gammel. På det nuværende Hasle Torv lå der dengang 3-4 villaer. Jernaldervej og Ringvejen var der endnu ikke. 

Mvh. Asger Christiansen, d. 16. december 2015

Under opbygning 

bottom of page