top of page

Fællesarbejde 

Fællesarbejde datoer for 2023:

Fællesarbejde begynder kl 17.00 

Fællesmad kl 19.30 

 

Info om fællesarbejde: 
Man altid velkommen til at dukke op til fællesarbejde selvom man ikke er indkaldt, det gavner fællesskabet og vores dejlige haveforening samt at der er gratis mad til alle som deltager. Man må dog meget gerne oplyse hvis man kommer så der kan bestilles mad efter det.

Hvis man er forhindret i, at deltage i fællesarbejde den dag man er sat på er man velkommen til, at bytte med andre haver og derefter melde dette til næstformanden Martin Christensen på naestformandmoselund@gmail.com. Dukker man ikke op til fællesarbejde går man glip af en hyggelig dag, lækker mad men til gengæld modtager man en bod på 400 kr. 

Torsdag d. 20. april 2023: 

To hold indkaldes. Et hold gør rent i fælleshuset og et hold ordner havearbejde. 

Hold1: 

Have: 1, 9, 19, 31, 39, 47, 56, 65, 73, 81, 88, 96, 106, 114, 126, 136, 144, 156 

Hold 2: 

Have: 2, 10, 21, 32, 40, 49, 58, 66, 74, 82, 89, 97, 107, 115, 127, 137, 145 

Torsdag d. 11. maj 2023: 

Have: 3, 13, 22, 33, 41, 50, 59, 67, 75, 83, 90, 98, 108, 116, 128, 138, 146, 158 

Torsdag d. 15. juni 2023: 

Have: 4, 14, 24, 34, 42, 51, 60, 68, 76, 84, 91, 99, 109, 117, 129, 139, 147, 159 

Torsdag d. 17. august 2023: 

Have: 5, 15, 25, 35, 43, 52, 61, 69, 77, 85, 92, 100, 110, 118, 131, 140, 148, 160 

Torsdag d. 21. september 2023: 

Have: 6, 16, 27, 36, 44, 53, 62, 70, 78, 86, 93, 101, 111, 119, 132, 141, 153, 161 

Torsdag d. 19. oktober 2023: 

To hold indkaldes. Et hold gør rent i fælleshuset og et hold ordner havearbejde. 

Hold 1: 

Have: 7, 17, 29, 37, 45, 54, 63, 71, 79, 87, 94, 104, 112, 120, 133, 142, 154 

Hold 2: 

Have: 8, 18, 30, 38, 46, 55, 64, 72, 80, 95, 105, 113, 125, 134, 143, 155, 162

bottom of page