top of page

Ordensregler 

Ud over de overordnede vedtægter som gælder for samtlige haveforeninger der er tilknyttet Danmarks Kolonihaveforbund, har haveforeningen Moselund også sine egne ordensregler.

Disse regler udtrykker både betingelse i lejekontrakten med Staten, samt medlemmernes ønske om et samvær i fred og fordragelighed med deres naboer.

Den personlige frihed i HF Moselund er stor, men har ikke fortrinsret over hensynet til andre.

 

 

Moselund Haveforenings interne vedtægter

Hvis man har indsigelser til vedtægterne og mener at der skal ske ændringer i dette, kræver det at man indsender et forslag til næstkommende generalforsamling samt, at forslaget skal vedtages af 2/3 af de fremmødte. 

Under dette link finder du Kolonihaveforbundet Aarhuskreds vedtægter: 

Derudover kan der findes flere dokumenter samt vejledninger på forbundets hjemmesiden via dette link: 

Vedtægter

bottom of page